ارتباط با ما :

آدرس: تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، مقابل دو راهی سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان مجلسی ، شماره 1943.

تلفن روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی :  82925150 – تلفن گویا : 82921

نمابر : 88800171

صندوق پستی : 4566-15875

نشانی الکترونیکی :    irna@irna.ir